AmberGoo

嶲棠和琥珀

水调歌头

               嶲棠

        暗径寻幽馥,迷失倍觉寒。今夜万家灯火,无人欲点灯。莫笑孤灯把盏,只怕拂袖清风,幸而得君函。似有琴箫起,何虑人一半。

        如水夜,秋梦凉,思彼岸。忧起何处,解语不解相思苦。但得两心相照,无灯无月无妨,他年忆此宽。前世同星缘,重洋念君安。


评论

热度(1)